Termeni și condiții

Websiteul alexandrausurelu.ro, denumit în continuare „alexandrausurelu.ro” sau „website”, este deținut și administrat de societatea S.C. INDIE ADVERTISING S.R.L., cu sediul social în Municipiul București, Sector 4, Strada Didițel, Nr. 33, Cod fiscal 37142730, nr. înreg. reg. com. J40/2586/2017, IBAN RO25 BTRL RONC RT03 7746 5201, Banca Transilvania.

Navigarea pe websiteul alexandrausurelu.ro, urmată de comandă, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice client.

Websiteul își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și termenii și condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă.

În caz de divergență sau neînțelegeri între website și client, se vor aplica termenii și condițiile valabile la momentul comenzii.

Definiții

 1. Utilizator: orice persoană care vizitează websiteul alexandrausurelu.ro;
 2. Client: persoană fizică sau juridică, ce efectuează o comandă;
 3. Produse și servicii: orice produs sau serviciu menționat în comandă, care urmează a fi furnizate clientului de către vânzător;
 4. Comandă: un document electronic, ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și client, prin care clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite produse și servicii și face plata acestora;
 5. Vânzător – societatea S.C. INDIE ADVERTISING S.R.L., cu sediul social în Municipiul București, Sector 4, Strada Didițel, Nr. 33, Cod fiscal 37142730, nr. înreg. reg. com. J40/2586/2017, IBAN RO25 BTRL RONC RT03 7746 5201, Banca Transilvania;
 6. Contract: o comandă confirmată de către vânzător, prin care vânzătorul este de acord să vândă și să livreze produsele și serviciile, iar clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor produse și servicii;
 7. Curier: orice persoană de drept public sau privat, care prestează servicii de curierat rapid.

Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul websiteului alexandrausurelu.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea vânzătorului și a furnizorilor săi și este apărat de legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul vânzătorului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Websiteul și logo-ul alexandrausurelu.ro sunt mărci înregistrate ale alexandrausurelu.ro.

Websiteul poate oferi utilizatorului / clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al websiteului. Acest acord se aplică strict pentru conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana /persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale websiteului alexandrausurelu.ro.

Utilizarea pe alexandrausurelu.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Websiteul nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutul websiteului.

Exonerarea de răspundere

alexandrausurelu.ro nu garantează că websiteul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la alexandrausurelu.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește websiteul pe riscul propriu, alexandrausurelu.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea / vizitarea websiteului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe website. Websiteul nu este răspunzător de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe website.

Websiteul nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe websiteul alexandrausurelu.ro.

Informațiile incluse pe alexandrausurelu.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința vânzătorului la adresa contact@alexandrausurelu.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

Părerile exprimate în cuprinsul materialelor care sunt publicate în secțiunea de recenzii sunt asumate în întregime de autorii respectivelor materiale și nu implică responsabilitatea solidară a websiteului.

Websiteul își rezervă dreptul de a anula comenzile pentru produse și servicii care sunt afișate pe website ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate / derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate / derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

alexandrausurelu.ro, în calitate de organizator al campaniilor promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările voucherului campaniei, nu este responsabil pentru voucherele falsificate sau deteriorate și își rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziție ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în campania respectivă.

Orice link-uri către alte websiteuri sunt oferite numai în scopul unei accesabilități sporite a informațiilor, iar alexandrausurelu.ro nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor websiteuri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste websiteuri.

Limita accesului la site

Utilizatorii websiteului pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legatură cu alexandrausurelu.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. Websiteul nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale / documente care implică texte, replici, recenzii etc., formulate de utilizatori, se consideră că respectivul utilizator garantează originalitatea lor și acordă websiteului și afiliaților / asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe website, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, adresa: domiciliu și/sau reședința, telefon, adresa, e-mail-ul.

Atunci când un utilizator își creează un cont pe alexandrausurelu.ro va primi comunicări comerciale din partea websiteului doar în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.

Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale. Websiteul va putea selecta utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte.

Conform legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicatiilor electronice, alexandrausurelu.ro are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea clientilor privind situația contului lor de pe alexandrausurelu.ro, informarea clientilor privind evoluția și starea comenzilor.

Completarea de către utilizatori a formularelor pe website echivalează cu acceptarea necondiționată că aceste date să fie incluse în baza de date a alexandrausurelu.ro și cu utilizarea și prelucrarea de către alexandrausurelu.ro pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.

Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției, în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către sediul Indie Advertising SRL.

Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor.

În cazul în care, în termen de 24h de la comandă, clientul își modifică prin utilizarea formularelor de pe website datele personale livrate deja către alexandrausurelu.ro și există comenzi în derulare, comenzile își păstrează datele de la momentul plasării comenzii, iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate.

Websiteul nu solicită utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon / e-mail, etc.) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, utilizatorul nu poate ține răspunzător pe alexandrausurelu.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

Înregistrarea ca utilizator

Pentru crearea unui cont pe websiteul alexandrausurelu.ro, utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. Websiteul poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată ca a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.

Prețul

Prețul final plătit de client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente. Prețurile de livrare sunt detaliate pe website.
Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul websiteului alexandrausurelu.ro sunt exprimate în Lei.

Comanda

Pentru a activa serviciul „comandă cu un clic”, utilizatorul trebuie să seteze detaliile preferate de comandă (unde să fie livrată, modalitatea de expediere și modalitatea de plată) în contul de utilizator, iar aceste setări vor fi reținute și folosite pentru fiecare comandă cu un clic. Aceste setări pot fi modificate oricând.

Prin finalizarea comenzii clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (comandă întârziată, transmisă greșit, etc.).

În cazul în care clientul a scris eronat prin utilizarea formularelor de pe website datele de livrare a comenzii transmise deja către alexandrausurelu.ro, acesta va trimite un e-mail la comenzi@alexandrausurelu.ro cu datele corecte de livrare în cel mult 2 ore de la plasarea comenzii, iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate.

În cazul în care datele de livrare corecte nu sunt transmise în 2 ore de la comandă, websiteul nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat de către client, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii comenzii vor cădea în sarcina clientului.

Prin finalizarea comenzii, clientul se declară de acord ca un reprezentant al websiteului să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către părți (e-mail / telefon) pentru confirmarea personală a comenzii.

Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea clientului. Contractul clientului de a cumpăra aceste produse nu este încheiat complet până când websiteul nu trimite un e-mail care va anunța că produsele au fost expediate.

Pentru confortul și siguranța clientului există opțiunea ca timp de 30 de minute după plasarea unei comenzi de a renunța la comandă. Astfel, dacă utilizatorul care a plasat o comandă din greșeală sau a revenit asupra deciziei, comanda se poate anula în 30 de minute după plasarea ei. În cazul plăților făcute cu cardul suma de plată finală se va retrage din contul clientului doar la finalul celor 30 de minute.

Websiteul poate refuza o comandă în urma unei notificări prealabile adresate clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

 1. Eșuarea / invalidarea tranzacției online;
 2. Neacceptarea de către banca emitentă a cardului clientului / a tranzacției;
 3. Date incomplete sau incorecte ale clientului;
 4. Activitatea clientului poate produce daune websiteului;
 5. Livrări consecutiv eșuate;
 6. Alte motive obiective: în cazul în care clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, websiteul nu poate fi răspunzător de inexactități care pot aparea în completarea de către client a formularelor din site pentru finalizarea comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

În anumite situații și pentru motive justificate, websiteul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor și / sau a serviciilor din comandă. În aceste situații websiteul va anunța clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția vânzătorului la efectuarea comenzii și va returna suma achitată.

Contractul se consideră încheiat între client și alexandrausurelu.ro în momentul primirii de către client de la website, prin intermediul poștei electronice și / sau SMS a notificării de expediere a comenzii.

În cazul în care un bun și / sau serviciu comandat de către client nu poate fi livrat de către alexandrausurelu.ro, ne obligăm să informăm clientul asupra acestui fapt și să returnăm în contul clientului contravaloarea bunului și / sau serviciului, în termen de maxim 14 zile de la data la care websiteul a luat la cunoștință acest fapt.

Facturare – plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în comandă. Vânzătorul va emite către client o factură pentru produsele și serviciile livrate, obligația clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Plata se poate face doar online, cu cardul, prin Netopia.

 

Garanția

Garantarea produselor vândute este valabilă conform prevederilor cuprinse de legislația în vigoare. Drepturile clienților sunt cele prevăzute de legislația în domeniu. Garanția nu se extinde asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului.

Livrarea

Livrarea se face numai pe teritoriul României.

Coletul va fi livrat la adresa menționată în comandă și va fi înmânat personal destinatarului de către curier. Pe colet vor fi trecute datele de contact ale destinatarului, necesare în cazul în care curierul nu poate ajunge ușor la destinația menționată. Este, așadar, important să ne comunicați în formularul de comandă un număr de telefon la care curierul să vă poată contacta în caz de necesitate.

Pentru toate categoriile de produse, intervalul de livrare în localitate este de 1 până la 5 zile lucrătoare, pentru produsele aflate în stoc. Intervalul de livrare în sate sau comune poate ajunge până la 10 zile lucrătoare.  Orice întârziere suplimentară va fi comunicată clientului și se va agrea cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depăși termenul maxim prevăzut mai sus.

În cazul produselor achiziționate prin precomandă, termenul de livrare va fi transmis ulterior pe adresa de e-mail introdusă în formularele de contact la momentul plasării comenzii.

În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care prețul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării comenzii), websiteul va informa clientul despre indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile produselor, modificând astfel comanda inițială, iar websiteul va livra produsele conform comenzii astfel modificate.

În cazul în care clientul plasează o comandă care conține produse de la furnizori diferiți din punctul de vedere al livrării, acestea vor fi considerate colete diferite și vor fi evidențiate ca atare pe website în pagina de comandă. Acestea au termene diferite de livrare. Taxa de transport se aplică pentru fiecare colet în parte.

Condiții de livrare

La solicitarea websiteului sau a curierului, clientul va face dovada identității sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorități oficiale, și va comunica numărul de comandă atribuit de către vânzător.

În cazul în care clientul se află în imposibilitatea recepționării comenzii în mod personal, comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către curier a numărului comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei comenzi nu va putea fi onorată dacă clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus.

În cazul livrării la locul de muncă al clientului, caz în care curierul nu poate avea acces în locația respectivă, clientul trebuie să se asigure că poate recepționa această comandă.

Clientul va fi contactat telefonic de către curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezenței acestuia la adresa și ora selectate în momentul validării comenzii pe website.

Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar selectat, în caz contrar acesta va suporta taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar poate fi modificat ulterior, doar cu acordul curierului.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către website la momentul predării produselor comandate către client la adresa selectată de acesta la momentul plasării comenzii.

Recepția produselor

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către curier la livrarea coletului. Deasemenea, clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

Prin semnarea bonului de livrare clientul recunoaște primirea în bune condiții și în totalitate a produselor comandate.

Campaniile promoționale

Codurile promoționale

Codurile promoționale oferite de website prin orice promoții sunt valabile exclusiv pentru secțiunea menționată în e-mailul de transmitere a codului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. De menționat este faptul că unele produse sunt încadrate în categoria „excepții”, produse asupra cărora nu se pot aplica coduri promoționale, ci se achiziționează la prețul afișat pe website. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării comenzii, acestea nu pot fi folosite pentru a reduce valoarea comenzii după ce aceasta a fost plasată.

Într-o comandă se poate folosi un singur cod promoțional, pagina de comandă nu permite utilizarea mai multor coduri în aceeași comandă. Pentru eligibilitatea la o promoție nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Promoțiile care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplică pentru fiecare livrare.

În cazul în care un cod promoțional a fost aplicat într-o comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, clientul are dreptul de a cere reactivarea codului promoțional respectiv exclusiv în scris, printr-un e-mail pe adresa contact@alexandrausurelu.ro , care să conțină ID-ul comenzii, starea acesteia, numele clientului și codul promoțional. Acestea se reactivează pe o perioadă de maxim 30 de zile calendaristice.

Promoțiile pe website nu se cumulează între ele. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe site, etc.) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție. De asemenea, în cazul existenței unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții. Anumite campanii promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective.

Websiteul stabilește unilateral sau în colaborare cu anumiți furnizori ai săi regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează pe website, acestea fiind publicate exclusiv pe site. Promoțiile sunt aplicate comenzilor care respectă integral regulile afișate pe website, în perioada de valabilitate clar menționată și în limita stocului disponibil. Websiteul nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru întreaga perioadă de promoție și poate retrage promoția fără notificare prealabilă.

Întreruperea campaniei promoționale

În cazul unei campanii promoționale organizate de website, acesta, în calitate de organizator își rezervă dreptul de a întrerupe campania promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe website, semnalizare în magazine, etc.).

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Vouchere / cupoane / coduri promoționale

Prevederi generale

Voucher: cod promoțional, cod de discount, cupon promoțional.

Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher și are diverse cerințe pentru a fi valid și aplicabil. Vă rugăm să verificați cu atenție toate detaliile și informațiile de pe voucher astfel încât discountul să vă poată fi acordat.

Valoarea fiecărui voucher este specificată pe acesta.

Taxele de transport și manipulare se aplică oricărui produs achiziționat, indiferent de valoare dacă în promoții, regulamente, etc. nu se prevede altfel. Astfel, dacă un voucher impune o anumită valoare minimă de achiziție a unor produse, taxele de transport, manipulare, etc. se aplică de asemenea și acestor produse. Un voucher nu se poate utiliza pentru a plăti taxele, tarifele de livrare, manipulare sau alte servicii, cu excepția cazului în care se convine altfel.

Orice articol, indiferent de promoție va avea o valoare minimă, websiteul nu poate comercializa produse cu valoare zero.

Clientul va achita impozitul la care este obligat prin lege în funcție de promoție. Voucherele sunt valabile numai dacă sunt folosite pe websiteul alexandrausurelu.ro. Voucherele interzise de lege vor fi considerate nule. Voucherele nu sunt destinate revânzării și nu pot fi convertite în bani. Voucherele nu pot fi înlocuite în cazul în care sunt pierdute, furate sau distruse.

Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe websiteul alexandrausurelu.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea legată de vouchere iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.

Condiții de aplicare

Fiecare voucher va fi limitat astfel încât nu se admit mai multe vouchere de pe o adresă de IP / de pe aceeași adresă.

Orice promoție la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoană fizică sau persoană juridică (identificat ca și client / utilizator / user).

Fiecare voucher este limitat la o singură utilizare și are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, astfel cum se va menționa în termeni și condiții aferente, în mailul de oferire a voucherului și în contul de utilizator secțiunea „vouchere”, sau cum se menționează în fiecare promoție / ofertă în parte. Websiteul își rezervă dreptul de a modifica sau anula aceste vouchere în orice moment, cu anunțarea prealabilă a clienților.

Niciun voucher nu poate fi aplicat altor promoții / oferte cu excepția celor strict menționate în oferta respectivă.

În cazul în care produsele pentru care a fost acordat voucherul și pentru care clientul s-a calificat la acordarea promoției nu au fost achiziționate, voucherul nu poate fi aplicabil. De exemplu, voucherele acordate pentru anumite produse care ulterior sunt anulate / returnate de către client nu pot fi considerate valide, acestea având efecte numai ca reducere aplicată acelor produse efectiv plătite.

Voucherul se aplică numai produselor / categoriilor menționate în mod expres ca fiind eligibile în promoție. Produsele care sunt excluse din promoție sunt comunicate în termeni și condiții sau în anumite regulamente sau oferte speciale în secțiunea „excepții”. Aceste excepții includ produse care prin lege nu se pot vinde cu reducere.

Ofertele promoționale nu se pot cumula în aceeași comandă. Doar un singur voucher de reducere se poate folosi per comandă.

În cazul comenzilor care conțin mai multe produse, valoarea voucherului de reducere este alocată fiecărui produs independentă de valoarea ponderată a acelui produs din valoarea totală a comenzii, excluzând taxele de transport.